Bankrobber

Barcelona, Barcelonès, Barcelona.
Web: www.bankrobber.net
Facebook: https://www.facebook.com/bankrobberbcn/
Twitter: https://twitter.com/bankrobberbcn
Instagram: https://www.instagram.com/bankrobberbcn/
Bankrobber és un segell musical fundat a Barcelona a finals de 2001. A més de treballar amb diferents artistes sota el model de 360º que inclou discogràfica, editorial musical i agència de management, també s’ha implicat al llarg del temps en l’organització de nombrosos cicles i festivals.