Ítaca

Diferent poblacions, Baix Empordà, Girona.
Web: www.itacacultura.cat
Facebook: https://www.facebook.com/festivalitaca/
Twitter: https://twitter.com/ITACACULTURA
Instagram: https://www.instagram.com/itacacultura/
Ítaca, Cultura i Acció, és un festival que aglutina propostes culturals de qualitat a un preu assequible amb l’objectiu de reivindicar la cultura com a dret bàsic. Un luxe de festival a l’abast de tothom que es celebra els mesos de maig, juny i juliol per diverses poblacions de l’Empordà.